โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี


ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |2018-07-09

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางพลี หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 2018-06-29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 2018-06-22

Description Date Time
Download
8
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี 2018-07-09 14:45:35
7
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2018-06-29 18:06:44
6
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2018-06-22 16:24:23
5
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 2018-06-11 13:22:00
4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2018-03-17 10:09:26
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...