โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |2018-06-22

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 40 ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 2018-06-11

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 40 ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขา

View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 2018-03-16

Description Date Time
Download
6
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2018-06-22 16:24:23
5
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 2018-06-11 13:22:00
4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2018-03-17 10:09:26
3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 2018-03-17 10:07:12
2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา 2018-03-17 10:04:37
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...