โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ 30 วัน
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
23-06-201861Chrome (34)
Unknown (12)
Firefox (8)
Safari (7)
Linux (25)
Unknown (19)
Mac OS X (11)
Windows XP (3)
Windows 7 (3)
22-06-2018139Chrome (85)
Unknown (23)
Safari (16)
Firefox (12)
IE (2)
Opera (1)
Linux (46)
Unknown (32)
Mac OS X (25)
Windows 7 (23)
Windows XP (7)
Windows 8.1 (5)
Windows 8 (1)
21-06-2018138Chrome (89)
Safari (21)
Unknown (12)
Firefox (11)
IE (4)
Opera (1)
Linux (50)
Unknown (32)
Windows 7 (25)
Mac OS X (22)
Windows 8 (4)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (1)
20-06-201887Chrome (46)
Unknown (18)
Safari (13)
Firefox (9)
Opera (1)
Linux (28)
Unknown (23)
Mac OS X (18)
Windows 7 (13)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
19-06-2018119Chrome (69)
Unknown (23)
Firefox (12)
Safari (9)
IE (4)
Opera (2)
Unknown (39)
Linux (30)
Windows 7 (22)
Mac OS X (19)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (3)
Windows 2000 (1)
18-06-2018143Chrome (96)
Unknown (21)
Safari (15)
Firefox (6)
Opera (4)
IE (1)
Linux (55)
Windows 7 (27)
Unknown (27)
Mac OS X (24)
Windows XP (8)
Windows 8.1 (2)
17-06-201873Chrome (41)
Unknown (14)
Safari (14)
Firefox (4)
Linux (27)
Mac OS X (17)
Unknown (16)
Windows 7 (6)
Windows XP (6)
Windows Vista (1)
16-06-201849Chrome (17)
Unknown (12)
Safari (12)
Firefox (6)
IE (1)
Opera (1)
Unknown (17)
Mac OS X (12)
Linux (7)
Windows 7 (6)
Windows XP (5)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
15-06-201868Chrome (34)
Unknown (16)
Safari (12)
Firefox (6)
Unknown (22)
Linux (16)
Mac OS X (13)
Windows 7 (11)
Windows XP (6)
14-06-201875Chrome (36)
Unknown (19)
Safari (11)
Firefox (7)
IE (2)
Unknown (26)
Linux (18)
Mac OS X (16)
Windows XP (7)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
13-06-201870Chrome (41)
Unknown (13)
Firefox (7)
Safari (5)
Opera (2)
IE (2)
Linux (23)
Unknown (22)
Windows 7 (11)
Mac OS X (7)
Windows XP (6)
Windows Vista (1)
12-06-201862Chrome (36)
Unknown (14)
Safari (6)
IE (3)
Firefox (2)
Opera (1)
Unknown (29)
Linux (12)
Mac OS X (9)
Windows 7 (8)
Windows XP (4)
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...