โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

Generic placeholder image
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Generic placeholder image
ประกาศรับสมัครงาน
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Generic placeholder image
RDU
เพื่อการติดต่อสื่อสารในการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการอภิปรายกับผู้รู้ เพื่อช่วยนำทางโครงการ RDU Hospital และ Network of RDU Clinics ไปสู่ความยั่งยืน.

Generic placeholder image
ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาบาลบางพลี.
P4P PAY FOR PERFORMANCE คือ ระบบบันทึกกิจกรรม ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลบางพลี เพื่อให้บุคคลากรภายในโรงพยาบาลบางพลีใช้กรอกข้อมูล.

Generic placeholder image
ระบบข้อมูล ITA โรงพยาบาลบางพลี
ระบบข้อมูล ITA คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ .
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

paiwan_test

test News

@paiwan | 2018-06-11 | 14:14:40
ทดสอบประกาศข่าว

แจ้งให้ทราบ

@paiwan | 2018-06-06 | 13:48:21

| 0000-00-00 | 13:26:27

| 0000-00-00 | 11:38:35

| 0000-00-00 | 11:38:12

 

Card image cap
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Card image cap
B Card title

This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Card image cap
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This card has even longer content than the first to show that equal height action.


© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...