โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
... แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางพลี
โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-7524500-2, 02-7524900-1

Go somewhere
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...