โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
รายการ เวลา วัน/เดือน/ปี ผู้อัพโหลด ดาวส์โหลด
47
ตารางแสดงวงเงิน 11:10:55 2019-04-19 admin
ตารางแสดงวงเงิน.pdf
46
คุณลักษณะเฉพาะ 10:35:38 2019-04-19 nsfm
คุณลักษณะเฉพาะ.pdf
45
EGP 10:30:29 2019-04-19 admin
EGP.docx
44
สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 11:09:32 2019-04-09 admin
สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf
43
สัญญาจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 11:08:52 2019-04-09 admin
สัญญาจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf

*การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและของโรงพยาบาล

*แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาติดต่อแผนกสารสนเทศเพื่อดำเนินการ

ระเบียบกฎหมาย
-พรบ.พัสดุ
-ระเบียบฯ
-กฎกระทรวง
แบบฟอร์ม
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปีงบประมาณ 2561
แผนปีงบประมาณ 2562
ประกาศขายทอดตลาด
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

... ...
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...