โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
รายการ เวลา วัน/เดือน/ปี ผู้อัพโหลด ดาวส์โหลด
15
ทดสอบประกาศข่าว2 15:34:57 2018-06-11 admin
96101-14.pdf
14
ทดสอบประกาศ 15:25:17 2018-06-11 admin
16032018002.pdf
13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางพลี 11:50:58 2018-06-06 admin
005.pdf
12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดหนูของโรงพยาบาลบางพลี 10:05:21 2018-06-06 admin
001.pdf
11
test 09:26:52 2018-06-06 admin
006.pdf

*การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและของโรงพยาบาล

*แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาติดต่อแผนกสารสนเทศเพื่อดำเนินการ

... ...
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...