โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |0000-00-00

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 2561-10-02

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

Description Date Time
Download
17
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา 2018-10-16 17:49:47
16
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2561-10-02 09:36:28
15
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2018-09-28 09:32:43
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2018-09-20 09:39:31
13
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2018-09-19 13:47:25
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...