โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |0000-00-00

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 อัตรา


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

Description Date Time
Download
23
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี 2018-12-07 18:37:22
22
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 อัตรา 2018-12-03 11:55:13
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด 2018-11-27 16:29:26
20
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 2018-11-19 16:00:35
19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2018-10-26 17:36:44
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...