โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |0000-00-00

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 อัตรา


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

Description Date Time
Download
13
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2018-09-19 13:47:25
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 2018-09-10 13:11:13
11
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ พัสดุ 1 ตำแหน่ง 2018-09-06 11:22:02
10
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 2018-07-31 09:34:30
9
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 2018-07-23 14:34:37
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...