โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามทางโทรศัพท์ 02- 7524900-1 ต่อ 2924 ,2925

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ |0000-00-00

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 อัตรา


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งกิจกรรมบำบัด


View

| เริ่มประกาศ ณ วันที่ | 0000-00-00

Description Date Time
Download
3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 2018-03-17 10:07:12
2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา 2018-03-17 10:04:37
1
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2018-03-16 18:08:50
Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Light card title

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header
Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...