โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
Card image cap
คลีนิกตรวจโรคทั่วไป

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

Card image cap
คลีนิกนอกเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-12.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น.

Card image cap
คลีนิกพิเศษ
วัน เวลา 08.00-12.00 น.
จันทร์ คลีนิกโรคหัวใจ
คลีนิคฝากครรภ์รายใหม
อังคาร คลีนิกโรคหัวใจ
คลีนิกโรคไต
พุธ คลีนิกเบาหวาน
คลีนิกฝากครรภ์รายใหม่
วัคซีนเด็ก
พฤหัสบดี คลีนิกเบาหวาน
ศุกร์ คลีนิกเบาหวาน
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...