โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ 30 วัน
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
16-10-201898Chrome (62)
Safari (15)
Unknown (14)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (29)
Linux (24)
Mac OS X (19)
Windows 7 (19)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
Windows 8 (1)
15-10-201869Chrome (42)
Unknown (13)
Safari (7)
Opera (3)
IE (2)
Firefox (2)
Unknown (22)
Linux (19)
Windows 7 (17)
Mac OS X (6)
Windows XP (2)
Windows 2000 (1)
Windows 8 (1)
Windows Server 2003/ (1)
14-10-201863Chrome (38)
Unknown (11)
Safari (7)
Firefox (4)
Opera (3)
Unknown (22)
Linux (21)
Windows 7 (10)
Mac OS X (9)
Windows 8.1 (1)
13-10-201867Chrome (40)
Safari (13)
Unknown (11)
Opera (2)
Firefox (1)
Unknown (21)
Linux (20)
Mac OS X (15)
Windows 7 (10)
Windows 8.1 (1)
12-10-201878Chrome (52)
Safari (13)
Unknown (10)
Firefox (3)
Linux (24)
Unknown (22)
Windows 7 (17)
Mac OS X (11)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (1)
11-10-201896Chrome (63)
Safari (16)
Unknown (9)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (2)
Linux (28)
Unknown (24)
Windows 7 (20)
Mac OS X (17)
Windows 8.1 (4)
Windows 8 (2)
Windows XP (1)
10-10-2018116Chrome (83)
Safari (16)
Unknown (11)
Opera (2)
IE (2)
Firefox (2)
Unknown (31)
Windows 7 (31)
Linux (30)
Mac OS X (18)
Windows 8.1 (4)
Windows XP (2)
09-10-2018112Chrome (82)
Unknown (11)
Safari (11)
Firefox (4)
IE (3)
Opera (1)
Linux (35)
Windows 7 (34)
Unknown (27)
Mac OS X (10)
Windows XP (4)
Windows 8 (1)
Windows 8.1 (1)
08-10-2018112Chrome (74)
Safari (18)
Unknown (12)
IE (4)
Firefox (3)
Opera (1)
Linux (30)
Unknown (28)
Windows 7 (25)
Mac OS X (19)
Windows 8.1 (4)
Windows XP (3)
Windows 8 (3)
07-10-201872Chrome (35)
Unknown (23)
Safari (6)
Firefox (5)
Opera (3)
Unknown (30)
Windows 7 (16)
Linux (16)
Mac OS X (7)
Android (1)
Windows XP (1)
Windows 8 (1)
06-10-201857Chrome (32)
Unknown (13)
Safari (5)
IE (4)
Opera (2)
Firefox (1)
Linux (22)
Unknown (18)
Windows 7 (7)
Mac OS X (6)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (1)
Windows Server 2003/ (1)
05-10-201890Chrome (57)
Safari (17)
Unknown (8)
Firefox (6)
IE (1)
Opera (1)
Windows 7 (31)
Unknown (21)
Linux (19)
Mac OS X (18)
Windows XP (1)
04-10-201894Chrome (70)
Unknown (9)
Safari (8)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (1)
Linux (35)
Unknown (23)
Windows 7 (21)
Mac OS X (9)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
03-10-201897Chrome (63)
Safari (16)
Unknown (13)
IE (3)
Firefox (1)
Opera (1)
Unknown (37)
Linux (26)
Windows 7 (23)
Mac OS X (10)
Windows 8.1 (1)
02-10-2018112Chrome (61)
Unknown (22)
Safari (17)
Opera (5)
Firefox (4)
IE (3)
Unknown (35)
Linux (29)
Windows 7 (22)
Mac OS X (17)
Windows 8.1 (5)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
01-10-2018102Chrome (72)
Safari (13)
Unknown (9)
Firefox (4)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (29)
Windows 7 (26)
Linux (25)
Mac OS X (14)
Windows XP (6)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
30-09-201849Chrome (25)
Unknown (10)
Safari (7)
Firefox (5)
Opera (2)
Windows 7 (15)
Unknown (13)
Linux (11)
Mac OS X (6)
Windows 8.1 (2)
Windows XP (1)
Windows 8 (1)
29-09-201852Chrome (33)
Unknown (7)
Safari (6)
Firefox (4)
Opera (2)
Unknown (16)
Linux (15)
Mac OS X (9)
Windows 7 (8)
Windows XP (3)
Windows 8 (1)
28-09-201895Chrome (60)
Unknown (14)
Safari (10)
IE (5)
Opera (3)
Firefox (3)
Unknown (30)
Linux (29)
Windows 7 (17)
Mac OS X (10)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (4)
27-09-201895Chrome (61)
Unknown (15)
Safari (12)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (30)
Windows 7 (23)
Linux (21)
Mac OS X (13)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (3)
26-09-2018101Chrome (64)
Safari (14)
Unknown (12)
IE (6)
Firefox (5)
Linux (26)
Windows 7 (25)
Unknown (21)
Mac OS X (16)
Windows XP (10)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
25-09-2018117Chrome (69)
Unknown (18)
Safari (18)
Firefox (6)
IE (5)
Opera (1)
Unknown (43)
Linux (27)
Mac OS X (20)
Windows 7 (18)
Windows XP (7)
Windows 8.1 (2)
24-09-2018111Chrome (76)
Unknown (16)
Safari (11)
Firefox (4)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (36)
Windows 7 (32)
Linux (25)
Mac OS X (12)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (1)
23-09-201863Chrome (33)
Safari (11)
Unknown (11)
Firefox (5)
Opera (2)
IE (1)
Linux (19)
Unknown (16)
Mac OS X (14)
Windows 7 (10)
Windows XP (3)
Ubuntu (1)
22-09-201871Chrome (38)
Unknown (18)
Safari (8)
IE (4)
Firefox (3)
Unknown (25)
Linux (15)
Windows 7 (11)
Windows XP (8)
Mac OS X (8)
Windows 8.1 (4)
21-09-2018104Chrome (59)
Unknown (20)
Safari (10)
Firefox (7)
IE (6)
Opera (2)
Unknown (35)
Windows 7 (25)
Linux (21)
Mac OS X (12)
Windows XP (6)
Windows 8.1 (5)
20-09-2018110Chrome (66)
Unknown (21)
Safari (13)
Firefox (6)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (41)
Linux (28)
Windows 7 (20)
Mac OS X (14)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (2)
19-09-2018115Chrome (68)
Unknown (21)
Safari (16)
Firefox (5)
IE (3)
Opera (2)
Unknown (40)
Linux (31)
Windows 7 (23)
Mac OS X (15)
Windows 8.1 (2)
Windows XP (2)
Windows 8 (1)
Windows Vista (1)
18-09-2018130Chrome (79)
Unknown (21)
Safari (14)
Firefox (8)
Opera (4)
IE (4)
Unknown (37)
Linux (36)
Windows 7 (28)
Mac OS X (18)
Windows 8.1 (4)
Windows XP (3)
Windows Server 2003/ (2)
Windows 8 (1)
Windows 2000 (1)
17-09-2018126Chrome (75)
Unknown (26)
Safari (16)
Firefox (5)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (46)
Linux (28)
Windows 7 (23)
Mac OS X (18)
Windows 8.1 (7)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...