โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ 30 วัน
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
22-06-20191Chrome (1)
Linux (1)
18-06-20191Chrome (1)
Windows 7 (1)
17-06-20191Chrome (1)
Linux (1)
16-06-20191Chrome (1)
Linux (1)
15-06-20191Chrome (1)
Unknown (1)
03-06-20191Chrome (1)
Unknown (1)
02-06-201940Chrome (19)
Unknown (15)
Firefox (2)
Safari (2)
IE (1)
Opera (1)
Unknown (16)
Mac OS X (7)
Linux (7)
Windows XP (4)
Windows 7 (4)
Windows 8.1 (1)
Windows 8 (1)
01-06-201970Unknown (29)
Chrome (29)
Safari (5)
Firefox (3)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (38)
Windows 7 (12)
Mac OS X (7)
Linux (6)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (2)
31-05-201952Chrome (26)
Unknown (15)
Safari (6)
Firefox (3)
IE (2)
Unknown (23)
Mac OS X (8)
Linux (6)
Windows XP (6)
Windows 7 (6)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
30-05-201959Chrome (38)
Unknown (9)
Safari (5)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (19)
Linux (13)
Windows 7 (11)
Mac OS X (7)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (4)
Windows Vista (1)
29-05-201973Chrome (34)
Unknown (19)
Safari (14)
Firefox (2)
Opera (2)
IE (2)
Unknown (30)
Windows 7 (15)
Mac OS X (14)
Linux (8)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
Windows 8 (1)
28-05-2019100Chrome (50)
Unknown (18)
Safari (15)
Firefox (7)
IE (6)
Opera (4)
Unknown (39)
Mac OS X (24)
Windows 7 (18)
Linux (11)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (3)
27-05-201958Chrome (26)
Unknown (17)
Safari (8)
IE (3)
Firefox (3)
Opera (1)
Unknown (25)
Windows 7 (11)
Mac OS X (10)
Linux (5)
Windows XP (4)
Windows 8 (2)
Windows 8.1 (1)
26-05-201938Unknown (17)
Chrome (10)
Safari (6)
IE (3)
Opera (1)
Firefox (1)
Unknown (20)
Mac OS X (6)
Linux (6)
Windows 7 (4)
Windows XP (1)
Windows Server 2003/ (1)
25-05-201952Chrome (27)
Unknown (14)
Safari (5)
IE (3)
Opera (3)
Unknown (21)
Windows 7 (13)
Mac OS X (9)
Linux (5)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
Windows 8 (1)
24-05-201940Chrome (19)
Unknown (12)
Safari (5)
Firefox (2)
Opera (1)
IE (1)
Unknown (17)
Windows 7 (8)
Mac OS X (8)
Windows XP (4)
Linux (1)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
23-05-201940Chrome (16)
Unknown (13)
Safari (5)
Firefox (4)
Opera (2)
Unknown (16)
Windows 7 (11)
Mac OS X (7)
Windows XP (3)
Linux (3)
22-05-201941Chrome (23)
Unknown (11)
Safari (2)
Opera (2)
IE (2)
Firefox (1)
Unknown (21)
Mac OS X (7)
Linux (5)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (2)
Windows 7 (2)
21-05-201938Chrome (16)
Unknown (8)
Opera (6)
Firefox (3)
IE (3)
Safari (2)
Unknown (14)
Windows 7 (10)
Linux (5)
Mac OS X (4)
Windows XP (3)
Windows Vista (2)
20-05-201935Chrome (16)
Unknown (10)
Safari (3)
Opera (3)
Firefox (2)
IE (1)
Unknown (15)
Windows 7 (6)
Linux (6)
Mac OS X (4)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (1)
19-05-201928Chrome (12)
Unknown (9)
Opera (3)
Firefox (2)
Safari (1)
IE (1)
Unknown (10)
Windows 7 (5)
Linux (4)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
Mac OS X (1)
Windows 8 (1)
Windows Vista (1)
18-05-201937Chrome (16)
Unknown (14)
Firefox (3)
Safari (3)
IE (1)
Unknown (17)
Windows 7 (7)
Mac OS X (5)
Windows XP (3)
Linux (3)
Windows 8.1 (2)
17-05-201975Chrome (45)
Unknown (12)
Firefox (8)
Safari (6)
Opera (2)
IE (2)
Linux (22)
Unknown (19)
Windows 7 (18)
Mac OS X (10)
Windows 8.1 (4)
Windows XP (2)
16-05-201991Chrome (59)
Unknown (12)
Safari (10)
Firefox (4)
IE (4)
Opera (2)
Linux (25)
Unknown (22)
Mac OS X (18)
Windows 7 (16)
Windows 8.1 (5)
Windows XP (4)
Windows Vista (1)
15-05-201981Chrome (42)
Safari (14)
Unknown (14)
IE (7)
Firefox (2)
Opera (2)
Linux (22)
Windows 7 (21)
Unknown (17)
Mac OS X (15)
Windows XP (4)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
14-05-201981Chrome (41)
Safari (17)
Unknown (13)
IE (4)
Opera (3)
Firefox (3)
Unknown (22)
Windows 7 (21)
Mac OS X (18)
Linux (12)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (3)
Windows Server 2003/ (1)
13-05-201984Chrome (56)
Safari (13)
Unknown (10)
Opera (3)
Firefox (2)
Unknown (23)
Linux (22)
Windows 7 (20)
Mac OS X (16)
Windows 8 (2)
Windows 8.1 (1)
12-05-201965Chrome (27)
Safari (15)
Unknown (14)
Firefox (4)
IE (3)
Opera (2)
Mac OS X (18)
Linux (18)
Unknown (17)
Windows 7 (7)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (1)
11-05-201978Chrome (41)
Unknown (15)
Safari (15)
Firefox (4)
Opera (2)
IE (1)
Linux (26)
Unknown (19)
Mac OS X (18)
Windows 7 (10)
Windows 8.1 (4)
Windows XP (1)
10-05-201994Chrome (62)
Unknown (11)
Safari (8)
Opera (6)
IE (5)
Firefox (2)
Unknown (31)
Linux (24)
Windows 7 (16)
Mac OS X (11)
Windows XP (7)
Windows 8.1 (3)
Windows Vista (1)
Windows 8 (1)
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...